• 52147 - 021
  • info@digitalwarranty.ir
  • تهران، خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی، ضلع شمال غربی میدان فلسطین، پلاک 17، طبقه 2
  • 52147 - 021
  • info@digitalwarranty.ir
  • 52147 - 021 / 88891020 - 021
  • info@digitalwarranty.ir

دستورالعمل تعویض و پرداخت خسارت

دستورالعمل تعویض و پرداخت خسارت

تمامی دستگاه هایی که تحویل گرفته می شود طی مدت زمان حداکثر 7 روز کاری برای استان تهران و 10 روز کاری برای سایر استان ها می باشد.

این زمان بسته به ایراد دستگاه امکان بیشتر شدن هم دارد که پس از بررسی ایرادات به مشتری اطلاع داده می شود و در این حالت یک دستگاه جایگزین به مشتری تحویل داده شده تا در زمان تعمیر دستگاه جایگزین در اختیار داشته باشد.

در صورتی که تعمیر دستگاه بیش از زمان اعلام شده به مشتری باشد به ازای هر روز تاخیر مبلغ 100 هزار ریال به مشتری بابت خسارت پرداخت می شود.

پرداخت خسارت به مشتری در زمان تحویل کالا انجام می شود.

در صورتی که پس از مدت زمان مذکور دستگاه به هر دلیلی قابل تعمیر نباشد یکی از شرایط زیر با توافق مشتری تحویل خواهد شد:

1_ تعویض دستگاه با یک دستگاه معادل جایگزین

2_ تعویض دستگاه با مدل مشابه (در صورت عدم موجود بودن در بازار)

3_ پرداخت مبلغ معادل دستگاه

در صورتی که قطعه ای از دستگاه تعویض شود نیاز است طبق کارت گارانتی جدید با ثبت سریال خدمات انجام شده تضمین گردد.

پرداخت خسارت حتی پس از اتمام تاریخ گارانتی نیز با دریافت هزینه معادل قابل ارائه می باشد.

در صورت فقدان دستگاه جایگزین، بابت هر هفته یک ماه به مدت گارانتی اضافه می گردد.